Twilight Forum

Twilight Forums BG
 
ИндексКалендарВъпроси/ОтговориТърсенеПотребителиПотребителски групиРегистрирайте се

Share | 
 

 Информация за Twilight

Go down 
АвторСъобщение
SaNDaLcHus
Леко зарибен
Леко зарибен
avatar

Брой мнения : 9
Registration date : 01.02.2009

ПисанеЗаглавие: Информация за Twilight   Пон Фев 02, 2009 7:24 pm

Ето и Малко Инфо за Туайлайт :

Twilight (novel) Полусветлината (роман)

Полусветлината е млад-възрастен вампир - романтика романа, написани от автора Stephenie Meyer. It was originally published in 2005 in hardback . Тя е била първоначално публикувана през 2005 г. в hardback. It is the first book of the Twilight series , and introduces seventeen-year-old Isabella "Bella" Swan who moves from Phoenix, Arizona , to Forks, Washington , and finds her life in danger when she falls in love with a vampire, Edward Cullen . Това е първата книга от поредицата полусветлината, и въвежда седемнайсет-годишният Изабела "Белла" Лебедово който се движи от Финикс, Аризона, за вилиците, Вашингтон, и намери живота си в опасност, когато тя се влюбва в вампир, Едуард Cullen. The novel is followed by New Moon , Eclipse and Breaking Dawn . Романът е следван от Нова Moon, Eclipse и Разрушаване Даун.

Plot summary Двор резюме
Isabella "Bella" Swan moves from sunny Phoenix, Arizona , to rainy Forks, Washington , to live with her father, Charlie . Изабела "Белла" Лебедово ходове от Слънчев Финикс, Аризона, за да се дъждовните вилиците, Вашингтон, за да живее с баща си, Чарли. She chooses to do this so that her mother, Renée , can travel with her new husband, Phil Dwyer, who is a minor league baseball player. Тя реши да направи това, така че майка си, Рене, могат да пътуват с нея новата съпруга, Фил Dwyer, което е незначително лига бейзболен играч. Bella attracts much attention at her new school and is quickly befriended by several students. Бела привлича най-голямо внимание на новата си школа и е бързо befriended от няколко студенти. Much to her dismay, several boys in the school compete for shy Bella's attention. Много си тревога, няколко момчета в училище се конкурират за срамежлив Белла вниманието.

When Bella sits next to Edward Cullen in class on her first day of school, Edward seems utterly repulsed by her. Когато Бела седи до Едуард Cullen в класа на първия си ден на училище, Едуард изглежда съвсем repulsed от нея. However, over the next few days Edward warms up to her, and their newfound relationship reaches a climax when Bella is almost run over by a fellow classmate's van in the school parking lot. Въпреки това, през следващите няколко дни Едуард загрее до нея, както и техните взаимоотношения newfound достигне връхна точка, когато Бела е почти прегазвам с колегите съученик на микробуса на училището паркинг. Seemingly defying the laws of reality, Edward saves her life by stopping the van with his bare hands. Привидно defying законите на реалността, Едуард спасява живота си със спиране на микробуса с голите си ръце.

Bella then becomes hellbent on figuring out how Edward saved her life, and pesters him with questions constantly. Белла тогава става hellbent за figuring как Едуард спаси живота си, както и с въпроси pesters го непрекъснато. After tricking a family friend, Jacob Black , into telling her local tribal legends, Bella concludes that Edward and his family are vampires who drink the blood of animals instead of humans. След tricking семеен приятел, Черно Якове, казва в нея местните племенни легенди, Белла заключава, че Едуард и неговото семейство са вампири, които пият кръвта на животните, вместо на хора. Edward reveals that he initially avoided Bella because the scent of her blood was so desirable to him. Едуард показва, че той първоначално се избягва Белла защото аромат на кръвта си беше така желателно с него. Over time, Edward and Bella fall in love. С течение на времето, Едуард и Бела се влюби.

Their relationship is thrown into chaos when another vampire coven sweeps into Forks and James , a tracker vampire, decides that he wants to hunt Bella for sport. Техните взаимоотношения се хвърлят в хаос, когато друг вампир сбор на вещици в sweeps вилиците и Джеймс, A Tracker вампир, реши, че той иска да ловите Белла за спорта. The Cullens plan to distract the tracker by splitting up Bella and Edward, and Bella is sent to hide in a hotel in Phoenix. В Cullens планират да разсее на Тракер чрез разделянето до Бела и Едуард и Бела е изпратен да се скрие в хотел във Финикс. Bella then gets a phone call from James in which he says that he has her mother, and that Bella must give herself up to save her. Белла тогава получава телефонно обаждане от Джеймс, в който той казва, че е майка си, и че трябва да дам Белла сама до я спася. She does so and James attacks her, but Edward, along with the rest of the Cullen family, rescues Bella before James can kill her. Тя прави така и Джеймс атаките си, но Едуард, заедно с останалата част от Cullen семейство, спасяването Белла Джеймс, преди да я убие. Once they realize that James has bitten Bella's hand, Edward sucks the venom out of her system before it can spread and change her into a vampire. Щом те осъзнават, че Джеймс е ухапан Белла ръка, Едуард смърди на отрова от нея система, преди да я разпространи и промяна във вампир. Upon returning to Forks, Bella and Edward attend their prom and Bella expresses her desire to become a vampire, which Edward refuses to let happen. След завръщането си в вилици, Бела и Едуард присъства на бала си и Белла изразява желанието си да стане вампир, който Едуард отказва да се случи.


Cover Покривам
Stephenie Meyer has stated that the apple on the cover represents the forbidden fruit from the book of Genesis . Stephenie Meyer е заявил, че зеницата на корицата представлява забранено плодове от книгата на Genesis. It symbolizes Bella and Edward's love, which is forbidden, similar to the fruit of the Tree of Knowledge of Good and Evil , as is implied by the quote from Genesis 2:17 that is quoted at the beginning of the book. Той символизира Бела и Едуард любов, която е забранена, подобно на плода от дървото на познаване доброто и злото, както се подразбира от цитат от Битие 2:17 се посочва, че в началото на книгата. It also represents Bella's knowledge of what good and evil are, and the choice that she has in partaking of the "forbidden fruit", Edward, or choosing not to see him. [ 3 ] Той представлява също Белла на познаване на доброто и злото, това, което са, и избора, че тя е в участие на "забранен плод", Едуард, или да изберете да не го видя. [3]


Awards and nominations Награди и номинации
Twilight gained recognition and won numerous honors, including: Полусветлината водила и печели много отличия, сред които:

A New York Times Editor's Choice А Ню Йорк Таймс Editor's Choice
A Publishers Weekly Best Book of the Year А Издателите Седмичен Награда за книга на годината "
An American Library Association "Top Ten Best Book for Young Adults" and "Top Ten Books for Reluctant Readers" An American библиотека Сдружение "Десетте най-най-добрите книги за младите възрастни" и "Топ Десет книги за нежелание Readers"
Translation into 20 languages [ 4 ] Превод на 20 езика, [4]
A New York Times Best Seller [ 5 ] А Ню Йорк Таймс бестселър [5]
The best selling book of 2008 according to USA Today [ 6 ] Най-добрата продажба на книгата на 2008 г. според САЩ Днес [6]

Critical reception Критичните прием
The critical reception for Twilight has been mixed. Booklist wrote, "There are some flaws here–a plot that could have been tightened, an over reliance on adjectives and adverbs to bolster dialogue–but this dark romance seeps into the soul." [ 7 ] Kirkus wrote: "[ Twilight ] is far from perfect: Edward's portrayal as monstrous tragic hero is overly Byronic, and Bella's appeal is based on magic rather than character. Nonetheless, the portrayal of dangerous lovers hits the spot; fans of dark romance will find it hard to resist." [ 8 ] Publishers Weekly ' s starred review described Bella's "infatuation with outsider Edward", their risky relationship, and "Edward's inner struggle" as a metaphor for sexual frustration accompanying adolescence. [ 9 ] Hillias J. Martin of School Library Journal praised the novel, saying, "Realistic, subtle, succinct, and easy to follow, Twilight will have readers dying to sink their teeth into it." [ 10 ] Критичното прием за полусветлината е смесена. Booklist написа, "Има някои пропуски тук-парцел, които биха могли да са опънати, над разчита на прилагателни и adverbs да уплътнят диалог-но това тъмно романтика seeps в душата." [7 ] Kirkus пише: "[полусветлината] е далеч от перфектно: Едуард на портрет като чудовищен трагичен герой е прекалено Byronic и Белла жалбата се основава на магия, а от характера. Независимо от това, портрет на опасни любителите Посещения на място; феновете на тъмно романтика ще е трудно да устоя. "[8] Издателите Седмичен е звезда преглед описани на Белла" увличане с аутсайдер Едуард ", техните взаимоотношения рисковано и" Едуард на вътрешна борба "като метафора за сексуалното чувство на неудовлетвореност, придружаващи юношеството. [9] Hillias J. Мартин на училище библиотека вестник похвалиха романа, като каза: "реалистична, изтънчен, кратки и лесно да се следват, полусветлината ще имат читателите умира да мивката си зъби в нея." [10]


Film adaptation Филмова адаптация
Main article: Twilight (2008 film) Основна статия: полусветлината (2008 филм)
Twilight has been adapted into a film by Summit Entertainment . Полусветлината е адаптиран във филм на върха развлечения. The film was directed by Catherine Hardwicke and stars Kristen Stewart and Robert Pattinson as protagonists Isabella Swan and Edward Cullen , respectively. Филмът е бил насочен от Катрин Hardwicke и звездите Християнин Стюърт и Робърт Pattinson като герои Изабела Swan и Едуард Cullen, съответно. The screenplay was adapted by Melissa Rosenberg . Сценария е адаптиран от Мелиса Розенберг. The movie was released in the United States on November 21, 2008. [ 11 ] Филмът е пусната в Съединените щати на 21 ноември, 2008
Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя
Bloodsucker
Супер Фен
Супер Фен
avatar

Female Брой мнения : 554
Age : 23
Местожителство : София
Хоби : all about Twilight ;]
Характер : ~~~(*)~~~
Registration date : 15.02.2009

ПисанеЗаглавие: Re: Информация за Twilight   Нед Мар 01, 2009 1:39 pm

Нищо лично но превода е ужасен.Ако искате мога да ви преведа статията или поне да я навържа да звучи смислено
:coolme:

_________________
So you see,Hell's not so bad if you get to keep an angel with you
Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя
Seth Cohen*
Супер Фен
Супер Фен
avatar

Male Брой мнения : 690
Age : 23
Registration date : 01.02.2009

ПисанеЗаглавие: Re: Информация за Twilight   Нед Мар 01, 2009 1:45 pm

ами превода не сме го правили ние,а чичко гугъл преведи го Smile няма проблем

_________________
Nouvelle_lune написа:
I'm not waitnig for prince charming on a white horse
I'm waiting for Edward Cullen on his siver volvo..


Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя http://twilight-bg.all-up.com
Bloodsucker
Супер Фен
Супер Фен
avatar

Female Брой мнения : 554
Age : 23
Местожителство : София
Хоби : all about Twilight ;]
Характер : ~~~(*)~~~
Registration date : 15.02.2009

ПисанеЗаглавие: Re: Информация за Twilight   Нед Мар 01, 2009 1:52 pm

А,да то има такива програми,но проблема им е,ч превеждат буквално,а то трябва да се вкара малко смисъл и логика

_________________
So you see,Hell's not so bad if you get to keep an angel with you
Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя
Seth Cohen*
Супер Фен
Супер Фен
avatar

Male Брой мнения : 690
Age : 23
Registration date : 01.02.2009

ПисанеЗаглавие: Re: Информация за Twilight   Нед Мар 01, 2009 2:17 pm

да Smile

_________________
Nouvelle_lune написа:
I'm not waitnig for prince charming on a white horse
I'm waiting for Edward Cullen on his siver volvo..


Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя http://twilight-bg.all-up.com
Spunk*Ransom
Леко зарибен
Леко зарибен
avatar

Female Брой мнения : 86
Хоби : Музика
Характер : Срамежливка,Твърдоглава
Registration date : 12.03.2009

ПисанеЗаглавие: Re: Информация за Twilight   Чет Мар 12, 2009 10:31 pm

Може да не е точен превода ,но все пак се разбра за какво става въпрос.
Ако искате и аз мога да го преведа Smile

_________________

When you loved the one who was killing you,it left you no options.How could you run,how could you fight,when doing so would hurt that beloved one? If your life was all you had to give,how could you not give it?If it was someone you truly loved?
Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя
Seth Cohen*
Супер Фен
Супер Фен
avatar

Male Брой мнения : 690
Age : 23
Registration date : 01.02.2009

ПисанеЗаглавие: Re: Информация за Twilight   Чет Мар 12, 2009 10:32 pm

ами може да го пооправиш малко Smile

_________________
Nouvelle_lune написа:
I'm not waitnig for prince charming on a white horse
I'm waiting for Edward Cullen on his siver volvo..


Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя http://twilight-bg.all-up.com
Spunk*Ransom
Леко зарибен
Леко зарибен
avatar

Female Брой мнения : 86
Хоби : Музика
Характер : Срамежливка,Твърдоглава
Registration date : 12.03.2009

ПисанеЗаглавие: Re: Информация за Twilight   Чет Мар 12, 2009 11:02 pm

Еми да ще го редактирам ,ни вече утре ще е Smile

_________________

When you loved the one who was killing you,it left you no options.How could you run,how could you fight,when doing so would hurt that beloved one? If your life was all you had to give,how could you not give it?If it was someone you truly loved?
Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя
Sponsored content
ПисанеЗаглавие: Re: Информация за Twilight   

Върнете се в началото Go down
 
Информация за Twilight
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1
 Similar topics
-
» Някои "графики" и от мен..
» Twilight

Права за този форум:Не Можете да отговаряте на темите
Twilight Forum :: Друго за поредицата Здрач :: Информация за Twilight-
Идете на: